دوره پنجم

تعداد بازدید:۱۶۹۱

لیست اعضای پنجمین دوره شورای عمومی کارکنان دانشگاه تبریز  

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد / دانشکده

1

قهرمان خوش رو

علوم انسانی

2

زهرا شوکتی

علوم انسانی

3

امینی نیا

علوم طبیعی

4

فریده مختاری

علوم طبیعی

5

اصغر فتوحی

دامپزشکی

6

 

کتابخانه مرکزی

7

صابر صدقی

فناوریهای نوین

8

مهدی رباطی

برق

9

حسین عبدی

امور اداری

10

بهروز خانزاده

امور اداری

11

کریم رضوی

شیمی

12

ام البنین صفر پور

شیمی

13

عبدالرضا روز افزون

تربیت بدنی

14

علی الماسی

مکانیک

15

محمد رضا عباسی اول

مکانیک

16

شهین یعقوبی

عمران

17

سکینه عباسی

عمران

18

کامران خان ماکو

بودجه و تشکیلات

19

محمد رضا دشتی

انتشارات

20

حسین هاتف

کشاورزی

21

علی لطف الهی

کشاورزی

22

مجید تقی زاده

کشاورزی

23

رقیه سرداری

پژوهشکده فیزیک کاربردی

24

معصومه شمس کمار

مرکز بهداشت و مشاوره

25

وحیده جلیل زاده خیابانی

ادبیات

26

منیره داور

فیزیک

27

ایدین یدرنجی

مرکز محاسبات

28

فریده فرجی

مدیریت امور اموزشی

29

صغرا مقدم نیا

مدیریت امور اموزشی

30

محمود آسوده خیال

خدمات دانشجویی

31

معصومه حضرتی

خدمات دانشجویی

32

معصومه جعفرزاده

شاهد و ایثارگران

33

مریم عادلی

امور حقوقی

34

زرین توکلی

اذر نژاد

دفتر طرح و نظارت

35

محمد شهری

ریاضی

36

معرفت حسین علیزاده

امور مالی

37

علیرضا نجات

امور مالی

39

صمد رحیمی اقدم

روابط عمومی

40

یعقوب رضا نژاد

گزینش

41

صفر برزگر

دانشکده فنی مهندسی مرند

42

رضا سعادت

برنامه ریزی اموزشی

43

منیره نیک پیران

علوم تربیتی

44

اصغر وکیلی

علوم تربیتی

 

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۶