دوره دوم

تعداد بازدید:۱۷۲۴

 

لیست اعضای دومین دوره شورای عمومی کارکنان دانشگاه تبریز  

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد / دانشکده

1

آیدین یدرنجی

مرکز فناوری اطلاعات

2

اصغر فتوحی

دامپزشکی

3

مرتضی یزدانی

ادبیات

4

شهلا محمودی

بهداشت

5

ناصر صمیمی

علوم طبیعی

6

جهانگیر قلی پور

شیمی

7

مریم آزادی

شیمی

8

عبداله روز افزون

تربیت بدنی

9

محمد شاهرودی

بودجه

10

زرین توکلی

نظارت و ارتباط با صنعت

11

جواد حقیقیان

ریاضی

12

علی میرآبادی

امور مالی

13

محسن بابازاده

حوزه ریاست

14

مرتضی کوچه مشکی

مدیریت فرهنگی

15

رامین دلیر

نهاد رهبری

16

حسین عبدی

امور اداری

17

بهروز خانزاده

امور اداری

18

قادر برزگر

تحصیلات تکمیلی

19

اسماعیل برزگر

امور حقوقی

20

تراب امامی

 امور پژوهشی

21

یوسف یعثوبی

عمران

22

محمد جعفر رفیع زاده

عمران

23

ناصر قهرمانی

مکانیک

24

محمد رحیم کریمانی

مکانیک

25

محمد باغبان

علوم انسانی

26

معصومه جعفر زاده

علوم انسانی

27

محمد رضادشتی

انتشارات

28

جواد حقیقیان

ریاضی

29

تراب عطاری

امور دانشجویان

30

اباصلت حاجی زاده

امور دانشجویان

31

غلام رضا معمارفر

کتابخانه مرکزی

32

ابوالفضل خلیلی

علوم تربیتی

33

کیومرث تحصیلی

امور فنی

34

علیرضا نجات

امور فنی

35

محمد علی اکبرپور

کشاورزی

36

جلال اسماعیل زاده

کشاورزی

37

سید رضا رئیسی فر

ایثار گران

39

شیرین کبیری

معارف اسلامی

40

محمد شهری

گزینش

41

حسن رنجبر

فیزیک

42

رقیه سرداری

پژوهشکده فیزیک

43

مهدی رباطی

برق

44

 

حراست و حفاظت فیزیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۳۹۶