شورای عمومی دوره ششم

تعداد بازدید:۱۳۱۱

 

اعضای ششمین دوره شورای عمومی کارکنان دانشگاه تبریز

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد / دانشکده

1

ابراهیم نژد ساعی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2

محمد حسن پور

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

3

مهدی جعفرزاده

پردیس ارس

4

حسن مهین حسین نیا

دانشکده الهیات وعلوم اسلامی

5

میر عادل یوز باشی

دانشکده  علوم طبیعی

6

فریده مختاری

دانشکده علوم طبیعی

7

رضا عظیم آذری

دانشکده  دامپزشکی

8

صابر صدقی

دانشکده  مهندسی فناوریهای نوین

9

مهدی رباطی

دانشکده  مهندسی برق

10

حسین عبدی

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

11

میر داوود اجاقی

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

12

کریم رضوی

دانشکده شیمی

13

ام البنین صفر پور

دانشکده شیمی

14

اسماعیل سهرابی فرد

 مدیریت تربیت بدنی

15

علی الماسی

دانشکده مکانیک

16

فرهاد فیروزی

دانشکده مکانیک

17

ناصر نعمتی

دانشکده عمران

18

سکینه عباسی

دانشکده عمران

19

کامران خان ماکو

 مدیریت بودجه و تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

20

محمد رضا دشتی

انتشارات

21

اباصلت حاجی زاده

دانشکده کشاورزی

22

علی لطف الهی

دانشکده کشاورزی

23

مجید تقی زاده

دانشکده کشاورزی

24

رقیه سرداری

پژوهشکده فیزیک کاربردی

25

معصومه شمس کمار

مرکز مشاوره

26

وحیده جلیل زاده خیابانی

دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی

27

منیره داور

دانشکده فیزیک

28

آیدین یدرنجی

مرکز فن آوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

29

فریده فرجی

مدیریت امور آموزشی

30

فریده شیخ زاده

مدیریت امور آموزشی

31

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۶