دوره ششم

تعداد بازدید:۱۴۲۴

عرفی شورای کارکنان دانشگاه

 
بسمه تعالی 
با سلام و احترام
اعضای جدید دوره ششم شورای کارکنان دانشگاه تبریز انتخاب شدند
با برپایی نشست عمومی نمایندگان کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه تبریزدر تاریخ 1393/09/10و برگزاری انتخابات ابتدا دبیر و منشی شورای عمومی  انتخاب و سپس با رای گیری اعضای جدید اصلی و علی البدل هیئت مرکزی شورای کارکنان این دانشگاه انتخاب شدند.
بر اساس رأی گیری به عمل آمده آقایان ابراهیم نژدساعی و محمد حسن پور به ترتیب به عنوان دبیر و  منشی شورای عمومی و آیدین یدرنجی بعنوان عضو علی البدل شورای عمومی انتخاب شدند. و در ادامه  با رأی گیری  جداگانه کامران خان ماکو ، حسین عبدی، مهندس مجید تقی زاده،منیره داور، اسد راستگار منافی، معرفت حسینعلی زاده و میرداوود اوجاقی حق به عنوان اعضای اصلی و اباصلت حاجی زاده ، محمد شهری و میرعادل یوزباشی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. همچنین با تشکیل فوری اولین جلسه شورای مرکزی و برگزاری انتخابات داخلی، آقایان کامران خان ماکو به عنوان رئیس  و حسین عبدی به عنوان دبیر شورای مرکزی با اکثریت آراء انتخاب شدند.
آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۶