معرفی شورای کارکنان دانشگاه


اعضای جدید دوره هفتم شورای کارکنان دانشگاه تبریز انتخاب شدند


با برپایی نشست عمومی نمایندگان کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه تبریزدر تاریخ 1395/10/28 و برگزاری انتخابات ابتدا دبیر و منشی شورای عمومی  انتخاب و سپس با رای گیری اعضای جدید اصلی و علی البدل هیئت مرکزی شورای کارکنان این دانشگاه انتخاب شدند.
بر اساس رأی گیری به عمل آمده آقایان مهندس آیدین یدرنجی با 30 رای به عنوان دبیر شورای عمومی کارکنان و مهندس نادر جباری با 12 رای به عنوان منشی شورای عمومی کارکنان انتخاب شدند.

در ادامه با رأی گیری جداگانه جناب آقایان مهندس اباصلت حاجی­زاده ، سیدرضا رئیسی فر، مهندس مجید تقی زاده ، حسن جنتی ، مهندس محمدرضا رضوان ، میرعادل یوزباشی و سرکار خانم معصومه شمس کمار  به عنوان اعضای اصلی و آقای احمد میراب اورنگ و  سرکار خانمها رویا عین محمدی و وحیده جلیل زاده خیابانی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. همچنین با تشکیل فوری اولین جلسه شورای مرکزی و برگزاری انتخابات داخلی، آقایان سید رضا رئیسی فر به عنوان رئیس و حسن جنتی به عنوان دبیر شورای مرکزی با اکثریت آراء انتخاب شدند.

لازم به ذکر است بعد از فوت ناگهانی همکار عزیزمان جناب آقای میر عادل یوزباشی جناب آقای احمد میراب اورنگ به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی از تاریخ 1396/01/15 ادامه فعالیت دادند.