شورای کارکنان دانشگاه تبریز
پنجشنبه 14 اسفند 1393  |  English  |   |   | 
اخبار و اطلاعیه هاتابلو اعلانات


مشورت راه گشای امور:
یکی از کارهای ستوده و موکد اسلام مشورت است . مشورت پویشی است که به  انسان کمک می کند تا با استفاده از آرا ، اندیشه ها و دیدگاههای مختلف ، تواناییها و استعدادهای خود و دیگران را بشناسد و با موقعیت ها و امکانات فردی و اجتماعی و نیز با محدودیت ها ، کاستی ها و نارسایی ها آشنا شود و از فرصت های تحصیلی ، شغلی ، حرفه ای ، شخصی و اجتماعی بهتر استفاده کند و برای حل مشکلات خود و جامعه راه حل مناسبی بیابد، به تعبیر زیبای مولانا:
این خردها چون مصابیح انوراست                                بیست مصباح از یکی روشنتر است.

پیام اصلی: مشورت ، یعنی گلچین کردن اندیشه دیگران برای پیشبرد بهتر کارهاصفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :